Om voldgift og fordeling av bibliotekvederlaget

Heidi Marie Kriznik om fordelingen av bibliotekvederlaget.