Viktige datoer

Her kan du får en oversikt over viktige datoer og møter fremover

Styret: 10. januar, 29. januar, 8. mars

Det litterære Råd: 18. – 20. januar

Opptakskomiteen: 16. februar

Internasjonalt utvalg:

Medlemsmøte 2024:

Årsmøte 2024: 9. – 10. mars