Budsjettet: 21,9 mrd. til kultur

Regjeringen foreslår en samlet løyving over Kulturdepartementets budsjett på vel 21,9 milliarder kroner. Det er kjent at Ap-Sp-regjeringen nok vil komme med endringer i budsjettforslaget.