Cappelen Damm og Gyldendal samarbeidet ulovlig om å boikotte Interpress

I 2018 ble Cappelen Damm, Gyldendal og Aschehoug dømt i Oslo tingrett for å ha utvekslet konkurransesensitiv informasjon. Konkurransetilsynet mente dette førte til en boikott…

I 2018 ble Cappelen Damm, Gyldendal og Aschehoug dømt i Oslo tingrett for å ha utvekslet konkurransesensitiv informasjon. Konkurransetilsynet mente dette førte til en boikott av distributøren Interpress.

  • Les DN-saken i sin helhet her: https://www.dn.no/etterbors/konkurransetilsynet-fikk-medhold-i-at-cappelen-damm-og-gyldendal-samarbeidet-ulovlig-om-a-boikotte-interpress/2-1-867417?fbclid=IwAR30j8KSukTeePCg5uCZHRvMsf12mx7sZRQZnke5w-7AFKm7Hd11h5QdVqc

Cappelen Damm og Gyldendal anket saken, men fikk ikke medhold, ifølge en fersk dom fra Borgarting lagmannsrett.

«Flertallet har ovenfor konkludert med at samarbeidet har bestått i informasjonsutveksling om framtidig valg av distributør og en avtale – en felles vilje – om kollektiv boikott av Interpress,» står det i dommen.

I tillegg må de betale sakskostnader på rundt 850.000 kroner hver. I utgangspunktet var Konkurransetilsynets gebyrer på henholdsvis 9,1 og 7,9 millioner kroner. De ble ilagt overtredelsesgebyrer etter brudd på konkurranseloven om kollektiv boikott, skriver DN.

Reitan Convenience varslet i 2014 Konkurransetilsynet og utløste en razzia hos Aschehoug, Gyldendal Cappelen Damm og Schibsted Forlag (nå Vigmostad & Bjørke).

I juni 2016 sa Konkurransetilsynet at deres foreløpig vurdering «er at samarbeidet har hatt til formål å begrense konkurransen i strid med forbudet mot konkurransebegrensende samarbeid i konkurranseloven § 10».

22. mars 2017 kom meldingen om at tilsynet ilegger de fire forlagene til sammen 32 millioner kroner i gebyr for ulovlig samarbeid. Aschehoug (9,66 mill), Cappelen Damm (9,1 mill), Gyldendal (7,88 mill) og Vigmostad & Bjørke, tidligere Schibsted (4,56 mill).

– Vi er fornøyd med dommen som understreker at denne type overtredelser utgjør en alvorlig overtredelse av konkurranseloven. Flertallet slutter seg til tilsynets oppfatning om at det er tale om en særlig grov overtredelse, og viser til at den kollektive boikotten rettet seg mot én av to aktører i et marked hvor den eneste reelle konkurrenten var et foretak hvor samtlige forlag hadde eierinteresser. Vi er også tilfreds med at lagmannsretten hever gebyrene i forhold til tingrettens dom, sier juridisk direktør Karin Stakkestad Laastad i Konkurransetilsynet i en pressemelding.

Dommen er avsagt under dissens, ifølge DN.