Et avtaleverk til beste for begge parter

«Når forfatterens andel av bokkrona beregnes ut fra en salgspris på 99 kroner og forlaget endrer andelen til forfatter fra 20 til 7.5 prosent, sitter forfatter igjen med 6 kroner per bok.» Det skriver DnF-leder Heidi Marie Kriznik og NBU-leder Alexander Løken i dette innlegget i VG.