Her er stipendtildelingene for 2021 fra DnF

Her er stipendtildelingene for 2021 fra DnFs Vederlagsfond.

Stipend tildeles uavhengig av medlemskap i DnF.

Vi minner om at informasjon om Statens kunstnerstipend kommer direkte fra Kulturrådet. Dem finner du her:
https://www.kulturradet.no/sks/vis-artikkel/-/pressemelding-sks-tildelinger-2021

Stipendtildelinger 2021

DnFs VEDERLAGSFONDS ARBEIDSSTIPEND (284 søkere):

Kan gis for 1-5 år og i 2021 utgjør den årlige utbetalingen brutto kr 283 000. Det er ingen begrensninger knyttet til stipendet hva angår lønnet arbeid.

Tildelinger 2021:

Heivold, Gaute 2 år

Imislund, Helene 1 år

Kittelsen, Erling 1 år

Kiøsterud, Erland 2 år

Lyster, Janne-Camilla 2 år

Midré, Markus 2 år

Molven, Rannveig Fern Leite 2 år

Palonen, Caroline Kaspara 1 år

Salvesen, Rune 2 år

Somby, Marry Ailonieida 1 år

Sortland, Gaute M. 1 år

Steen, Thorvald 3 år

Tungen, Therese 3 år

Ullmann, Karin Beate 1 år

Vada, Bendik Sandnes 1 år

Villanger, Aina Synnøve 1 år

VEDERLAGSFONDETS DIVERSESTIPEND (272 søkere):

Stipendet kan brukes til spesifikke formål som for eksempel kurs-/reisevirksomhet, innkjøp av utstyr eller leie av kontor, men også til frikjøp av tid som permisjon fra arbeid eller annet som gir forfatteren tid og rom til å skrive.

Tildelinger 2021:

Alishahi, Soudabeh kr 60 000

Blikstad, Line kr 60 000

Dale, Hildegunn kr 80 000

Despard, Annabelle kr 80 000

Hagemann, Bror kr 60 000

Halvorsen, Kjersti Sofie Løvåsdal kr 20 000

Haugane, Karin kr 40 000

Henriksen, Levi kr 40 000

Hånes, Øivind kr 80 000

Jakhelln, Cornelius kr 80 000

Kristensen, Mirjam kr 80 000

Køltzov, Liv kr 35 000

Lønn, Øystein kr 10 000

Pedersen, Torgeir Rebolledo kr 35 000

Riley, John Erik kr 60 000

Seljestad, Lars Ove kr 60 000

Selmer, Aksel kr 40 000

Stien, Laila kr 20 000

Stoltenberg, Hanna kr 20 000

Ulset, Mari kr 40 000

NORDISKE FORFATTERSTIPEND fra Kulturdepartementet (15 søkere)

Fire reisestipend (i 2021 à kr 20 000,-) som skal benyttes til studiereiser til henholdsvis Danmark, Finland, Island og Sverige. (Færøyene og Grønland hører i denne sammenhengen inn under Danmark). Grunnet ingen søknader til Finland ble det i år i stedet delt ut to stipend til Danmark. Stipendene er ment å skulle dekke reise og opphold i ca. 1 måned.

Tildelinger 2021:

Danmark: Mossige, Liv

Finland: Nesbø, Sivert

Island: Kjærstad, Jan

Sverige: Mortensen, Audun

SENIORSTIPEND FRA SOLIDARITETSFONDET (13 søkere)

Ingen ledige hjemler

TARJEI VESAAS’ DEBUTANTPRIS

Prisen tildeles årets beste unge skjønnlitterære debutant. Debutantprisen ble innstiftet av Tarjei Vesaas i 1964 med pengene han mottok som vinner av Nordisk Råds litteraturpris.

Prisen er nå på kr 60 000. Vinner er Karoline Marie Brændjord.

DnF offentliggjør ikke tildeling av andre stipend som det litterære Råd er jury for, da giverne selv ønsker å gjøre dette ved en senere anledning.

MAGNE ØSTBYS LEGAT, ERNST ORVILS LEGAT OG FORLEGGERFORENINGENS LEGAT

Grunnet lave renteinntekter deles det heller ikke i år ikke ut midler fra Magne Østbys legat, Ernst Orvils legat og Forleggerforeningens legat.