Herbjørg Wassmo: «Hvor ligger moralen i dette spillet?»

ROYALTY-STRIDEN: «Er denne nedsettelsen i forfatterens disfavør rettferdig? Er det slik at det er forfatteren som skal fratas disse pengene, for at et forlag skal få mer? Hvor ligger moralen i dette spillet? Er det naturlig at en forlegger, som forvalter Norges kulturarv, skal prøve å tyne fortjeneste ut av sine forfattere i hvert eneste smutthull der paragrafen gjør dette mulig?» Dette er blant spørsmålene som Herbjørg Wassmo stiller i et brev til Forleggerforeningen.