Kunst i tall for 2020

Økningen i salg av digitale bokformat og svikten i utbetalinger for festivaloppdrag er to av punktene som DnF-leder Heidi Marie Kriznik trekker frem i sin kommentar til «Kunst i tall»-rapporten.