Nå kan du få låne din favorittforfatter

Vil du låne en forfatter? Forfatterforeningen lyser med dette ut forfatterbesøk til digitale lesesirkler.

fa_personer_sma_forsamlinger

Den norske Forfatterforening (DnF) vil igjen legge til rette for at lesesirkler kan møte forfattere via digital plattform.

Les mer om forrige runde her:

DnF har mottatt støtte fra Kulturrådet for prosjektet og lyser med dette ut 8 digitale forfattertreff.

Åtte skjønnlitterære voksenbokforfattere lånes bort til åtte lesesirkler rundt om i landet. Disse lesesirklene kan gjerne være helt nye og være etablert som direkte resultat av muligheten til «å låne en forfatter» digitalt. Bibliotek med lesesirkler, skoler eller nabolag som oppretter egne lesesirkler kan også søke. DnF velger ut og formidler forfatteren og betaler honoraret, lesesirkelen organiserer møtet. Lesesirkler som har deltatt i prosjektet tidligere er velkomne til å søke igjen.

Lesesirkler/initiativtakere som ønsker å søke på prosjektet bes sende en søknad til post@forfatterforeningen.no innen 4. oktober 2021. Søknaden må inneholde informasjon om gruppen/lesesirkelen som søker, når de ønsker møte med forfattere og kontaktinformasjon på ansvarlig søker. Lesesirkelen får låne forfatteren en time og møtet skjer via digital plattform, for eksempel Skype, Teams, Zoom, Facetime etc.

Gjennomføringen av forfattermøtet må skje innen 20. desember og vi ber om en kort redegjørelse fra lesesirkelen etter møtet.

Søknad sendes: post@forfatterforeningen.no

Søknadsfrist: 4. oktober 2021