Opposisjonen kritisk til lukket boklov-arbeid

Opposisjonen på Stortinget kritiserer kulturminister Anette Trettebergstuen for å snekre ny boklov bak lukkede dører, skriver Klassekampen.

– Det er uheldig at dette er blitt en intern prosess, sier Grunde Almeland, kulturpolitisk talsperson for Venstre på Stortinget, til avisen.

– Venstre ønsker et regulert bokmarked. Men når man varsler et stort lovarbeid for et marked som ikke har vært lovregulert tidligere, er det i alles interesse at det ligger en uavhengig utredning i grunn, sier Almeland.

Les saken i sin helhet her:

https://klassekampen.no/utgave/2022-05-16/misliker-lukket-lovarbeid


Grunde Almeland (V) synes det er problematisk at utredningene som Aslak Sira Myhre nå leder internt i Kulturdepartementet, ikke vil være offentlig tilgjengelig før lovforslaget legges fram.

– I stedet for å hente inn Myhre til departementet kunne de satt ned et eget utvalg, slik man gjør på nesten alle andre felt. Da kunne man fått en åpen debatt før Trettebergstuen og regjeringen la fram et forslag for Stortinget.

Han frykter at regjeringen nå går glipp av verdifulle innspill fra Stortinget og andre aktører i bokbransjen.

– Det bokbransjen trenger, er forutsigbarhet. Med en åpen prosess ville det vært lettere å få til brei politisk enighet. Med en lov som kan stå seg over tid, vil bransjen for eksempel slippe å bekymre seg over skiftende regjeringer, sier Almeland.

– Boklovens betydning for bransjen og for publikum hadde fortjent en annen og mer åpen prosess helt fra start, sier Høyres kulturpolitiske talsperson Tage Pettersen. – Det hjelper lite at Trettebergstuen gjemmer seg bak at hun har invitert til dialog og innspillsmøter med bransjen. Det vanlige i slike lovarbeidsprosesser er å nedsette en ekstern arbeidsgruppe.

Pettersen er skeptisk til en boklov som kan legge hinder for fri konkurranse og teknologisk utvikling i bokbransjen.

– En boklov kan fort vise seg å bli så rigid at den låser bransjen inne og står i veien for forandringer, sier han.

I sine svar til opposisjonen på Stortinget har Trettebergstuen vist til at hun har arrangert over 40 innspillsmøter hvor bransjeaktørene har kunnet komme med sine synspunkter. Lovforslaget skal også sendes ut på en ordinær høringsrunde.

Pettersen og Almeland tror høringen vil ha liten verdi, og at departementet har konkludert før man kommer så langt.

Statssekretær Odin Adelsten Aunan Bohmann (Ap) tilbakeviser at arbeidet med bokloven skiller seg fra det som er vanlig praksis.

«Vi mener vi har hatt en så åpen prosess som mulig på dette arbeidet så langt, det er ikke vanlig å diskutere dette med opposisjonen før regjeringen har kommet fram til et forslag. Men vi setter pris på forventningene og utålmodigheten for å sikre bredde, mangfold og kvalitet i norsk litteratur», skriver Bohmann i en e-post til Klassekampen.

«Det har også vært åpnet for skriftlige innspill, og departementet har mottatt dette fra flere organisasjoner. Et forslag til ny boklov vil på vanlig måte bli sendt på ordinær offentlig høring», skriver statssekretæren i e-posten.