Slik er forfatternes erfaring med strømmetjenestene

Hva er forfatternes erfaring med strømmetjenestene? Og hvor mye synes de vi bør tjene når bøkene våre strømmes? Vi har spurt et utvalg forfattere.

Foto: Shutterstock

Vi har stilt fire spørsmål til en gruppe forfattere, men understreket at de ikke må svare på alle. Saken vil bli oppdatert hvis vi mottar flere svar.

Her er spørsmålene:

  1. Finnes bøkene dine tilgjengelige i strømmetjenester?
  2. Hva er din erfaring med å ha bok i abonnementstjenesten?
  3. Lydbokforlaget som drifter strømmetjenesten Fabel, kunne melde om over 70 prosent økning av inntektene i fjor. Strømming av lydbøker utgjør nå rundt 30 prosent av bokomsetningen. Tror du strømmemarkedet vil fortsette å vokse?
  4. I dag får forfatteren ofte en tier per lytting av en tittel, til sammenlikning får forfatteren i gjennomsnitt 12,50 per solgte pocketbok, et sted mellom 60 og 70 kroner for en ny hardcoverutgivelse, rundt 40 kroner for en lydbok, rundt 50 kroner for en ny e-bok. Hva synes du at en forfatter burde få per lytting av en strømmet lydbok? 

Zeshan Shakar

1.  Ja

2.  Strømmetjenestene har nok gjort bøkene tilgjengelig for et større publikum enn de ellers ville vært. I tillegg til kan lydbok (i noen tilfeller) også gi en kunstnerisk merverdi til papirboka. 

3.   Det meste tyder på at det vil fortsette å vokse, men det blir spennende å se i hvilken fart.

4.   Jeg har ikke et bestemt tall, men det er helt åpenbart at situasjonen slik den er nå er problematisk. Lyd vs papir må jo ikke nødvendigvis være et nullsum-spill. Det kan være at lyd vil fortsette veksten mens papir holder seg noenlunde på dagens nivå. Men det er nok et best case scenario. Det er grunn til å tro at et slikt scenario ikke vil bli tilfellet og at vi i stedet ser en stadig økende andel lyd på bekostning av papir. Gitt at inntjeningen på lyd til er dels betydelig lavere, så er det en åpenbar utfordring for forfatterøkonomien. 

Sandra Lillebø

1.   Nei, foreløpig ikke. Men romanen «Tingenes tilstand» er nylig kommet som lydbok, og vil bli tilgjengelig for strømming når fastprisperioden er over.

2.   Se over.

3.   Det kan virke sånn. Jeg er en litt av en luditt når det gjelder boklesing, og setter papirboka høyt over alle andre formater. Men jeg innser at om jeg ikke er en utdøende rase, så er i hvert fall de andre formatene kommet for å bli. Lydboka har allerede vært i markedet i noen år uten at det har tatt helt av, men jeg ser at den tilgjengeligheten strømmingen byr på gjør at dette fort kan endre seg. Ikke minst har vi sett med utviklingen av podkastmarkedet at folk gjerne vil høre på lengre, tekstbaserte programmer.

4.   Honoraret for nye hardcoverutgivelser er kjernen i de fleste forfatternes økonomi, og det er fordelingen av bokkrona som ligger i den avtalen som bør være utgangspunktet for alle andre formater.

Trude Marstein

1. Ja, de fleste titlene mine gjør det.

2. Gode erfaringer. Det kjennes som ganske store summer jeg ikke hadde regnet med, men så skjedde dette samtidig med at boka også solgte mye i papir. Jeg har rett og slett ikke oversikt over om jeg har tjent urimelig mye eller lite på strømmingene.

3. Ja, det vil jeg tro.

4. Det har jeg ingen forutsetninger til å svare på, dessverre.

Bror Hagemann

1. Nei

2. Ikke vært med.

3. Alt tyder på at det vil fortsette å vokse.

4. Det burde vært minst like mye som for pocketbok, gjerne mer.

Anne Oterholm

1.  Ja, i Fabel. 

3.   Ja, det tror jeg. I hvert i tida framover. Hva som skjer om 10-20 år er ikke så godt å si, kanskje er det et helt annet format som gjelder da, men i de nærmeste åra, tror jeg det vil vokse. 

4.    Når det er snakk om strømming slik strømmetjenestene ser ut i dag, er det naturlig å sammenlikne med andre backlistformater, altså pocketboka. Nå er det mange som vil mene at satsen i pocketavtalen er for lav. Men for strømming av backlist er det likevel naturlig å sammenlikne med salg av pocket, så en minstesats et sted mellom 12.50 og 15.00 kroner (viktig at dette tallet justeres i takt med pris- og lønnsvekst, slik at det ikke står stille fra år til år). Dersom strømmetjenestene utvikler seg slik at det er mulig å inkludere nyere utgivelser, er det naturlig å sammenlikne strømming av slike med inntekter en har fra nye bøker. 

Jens M Johansson

1. Ja, mine bøker er tilgjengelige i strømmetjenester.

2. Jeg er overbevist om at strømmingen av bøker kommer til å øke, slik vi har sett på andre områder. Jeg tenker at dette er en mulighet for oss forfattere, en sjanse til å nå ut til flere. 

3. Jeg tenker det er et greit prinsipp at alle folk skal få betalt for arbeidet de utfører, og synes det er fornærmende at forleggerne våre ikke viser større vilje til å gi oss skikkelig betalt for våre bøker i strømmetjenestene. Å gå under pocketen, som allerede ligger lavt på 12,50 per bok, ville være ille. Alt dette må jo også sees i lys av eierne av en tjeneste som Storytel, tar ut store utbytter og at at Fabel er i formidabel vekst, så pengene finnes der. Synes de virkelig ikke at de som faktisk skriver bøkene, skal få anstendig betalt?

 Amalie Kasin Lerstang

1.   Ja, en av dem.

2.   Det er fint å ha bøker der det finnes lesere/lyttere. Men jeg må le litt når avregninga fra strømming kommer i posten, samtidig som jeg leser i media at strømmeselskapene gikk med gigantiske millionoverskudd i året som gikk. At forfatterne som produserer innhold til tjenesten ender opp med en så liten andel av inntektene, tror jeg både forfattere og lesere synes er urettferdig. For at vi ikke går i samme fella som musikkfeltet, er det viktig å få på plass kollektive avtaler som sikrer forfatteren et akseptabelt minstevederlag. Å ha bok i abonnementstjenesten er derfor en blandet opplevelse, jeg vil gjerne være tilgjengelig for leserne der, samtidig som jeg er blir frustrert over de elendige avtalevilkårene det tvinger meg til å akseptere.

3.   Ja, og nettopp derfor er det viktigere enn noen gang å få til felles avtaler på strømming.

4.   Man sammenligner ofte strømmet lydbok med pocketen, og i og med at betalingen for pocket ikke er justert etter konsumprisindeks på en stund, burde det ikke være helt urimelig av meg å foreslå minst 15 kroner?