Støtte til formidling av egne bøker i bokhandel

I Bokåret 2019 samarbeidet Forfatterforeningen og Bokhandlerforeningen om en formidlingsturne i bokhandel med støtte fra Nasjonalbiblioteket. Mange forfattere meldte sin interesse og 27 forfatter deltok.

Forfatterforeningen planlegger å søke Kulturrådets støtteordning Litteraturformidling om midler til en liknende formidlingsturne. Hvis prosjektet innvilges støtte vil forfattere få støtte til reise, opphold og opplesning (Forfattersentrums satser) i en bokhandel forfatter selv velger. Forfatter må selv kontakte og avtale tidspunkt med bokhandel.

Søknaden bør inneholde navn og bok som skal være en del av formidlingsturneen.

Forfattere som ønsker å delta på dette kan melde sin interesse her:

Formidlingsturné 2022

Navn(Påkrevd)
Adresse(Påkrevd)

Svaret er uforpliktende. Vi ber om svar innen tirsdag 24. mai.