Utlysning av grunnstipend 2024

Du kan nå søke på DnFs grunnstipend. Søknadsskjemaet ligger nederst på siden. Grunnstipend kan søkes hvert år av alle skjønnlitterære voksenbokforfattere uavhengig av organisasjonstilknytning. Søknadsfrist 11. juni 2024 kl 13.00.

Kravet er at du må ha utgitt minst fem skjønnlitterære bøker for voksne, og at de er innkjøpt av Norsk kulturråd under innkjøpsordningen for norsk skjønnlitteratur for voksne. Du kan maksimalt motta støtte for 25 titler. Har du fylt eller fyller 67 år i 2024 kan du søke grunnstipend for 5 år av gangen. Dersom du tidligere har fylt 67 år og søkt for fem år av gangen trenger du ikke søke på nytt i denne femårsperioden. Hvis du er usikker på om du fortsatt er inne i en 5årsperiode kan du ta kontakt med sekretariatet.

Det kan også søkes om grunnstipend for bøker som ikke er blitt innkjøpt. Ta i så fall kontakt med DnF sekretariat i god tid før søknadsfristen. Disse bøker vil bli vurdert og søknadene behandlet av et utvalg fra DnFs litterære råd – dette behøver du bare gjøre en gang for hver tittel.

Du kan søke elektronisk via skjemaet lenger ned på denne siden eller på papir. Papirskjema får du ved å henvende deg til DnFs sekretariat tlf 23 35 76 20 eller post@forfatterforeningen.no.

Du får bekreftelse på skjermen når den elektroniske søknaden er mottatt. NB: sjekk nederst på siden når du har trykket «Send». Du vil også motta en e-post som bekrefter din søknad. Dersom bekreftelsen ikke er kommet opp på skjermen eller på e-post innen 24 timer ber vi om at du kontakter DnFs sekretariat.

Dersom du i 2023 mottok grunnstipend fra DnF betyr det at sekretariatet kjenner dine utgivelser som kvalifiserer til grunnstipend. Bøker utgitt i 2023 og innkjøpt i 2024 vil også bli registrert hos oss. Dette betyr at kun de som ikke har mottatt grunnstipend i 2023 må fylle ut en oversikt over hvilke bøker de søker grunnstipend for.

Dersom du ikke mottok grunnstipend fra DnF i 2023 ber vi deg kontakte sekretariatet for å oppgi de nødvendige opplysningene for utbetaling av stipendet. Det samme gjelder dersom du har fått nytt bankkonto siden forrige utbetaling.

Stipendet blir utbetalt september/oktober.

Årsmøtet 2023 vedtok å ta inn et kriterie for tildeling av grunnstipend om aktivitet, for at vederlagsforvaltningen skal være i tråd retningslinjene for bibliotekvederlaget. Søkere av grunnstipendet må selverklære seg som yrkesaktiv forfatter. Det er opp til søker selv å vurdere i hvilken grad man er yrkesaktiv som forfatter.

Søknad om grunnstipend utbetalt i 2024

Søknadsfrist for grunnstipend 11. juni 2024 kl 13.00

Navn
Jeg har fylt 67 år, eller fyller i løpet av 2024, og søker med dette om grunnstipend for fem år(Påkrevd)
Jeg mottok grunnstipend i 2023 og sekretariatet har dermed den informasjonen de trenger(Påkrevd)
Jeg mottok IKKE grunnstipend i 2023 og sender mine boktitler til sekretariatet på post@forfatterforeningen.no innen 11.juni(Påkrevd)
Jeg anser meg selv som en yrkesaktiv forfatter(Påkrevd)