Uttalelse fra DnF om kunstner-oppropet

«Vi skrev under på erklæringen fordi vi opplevde den som solidarisk støtte til kunstnere som opplever trusler. Men vi tar selvkritikk på at vi ikke fullt ut forstod konteksten støtteskrivet ville bli lest inn i. Det beklager vi,» heter det i denne uttalelsen fra styret i Den norske Forfatterforening.