Vesaasprisen

Hvert år deler Den norske Forfatterforening ut den høythengende Vesaasprisen – Tarjei Vesaas’ debutantpris – til årets beste skjønnlitterære debutant

Tarjei Vesaas
Tarjei Vesaas. Foto: Aage Storløkken/Aktuell/NTB

Prisjury er Forfatterforeningens litterære råd, og prisen deles som regel ut på foreningens årsmøte i mars.  

Prisen ble innstiftet av Tarjei Vesaas i 1964 med pengene Vesaas mottok som vinner av Nordisk råds litteraturpris dette året.

Vesaas (1897–1970) utga romaner, noveller, dikt og skuespill. Han skrev på nynorsk. Vesaas var først og fremst kjent for sine romaner og noveller. Hovedverkene er Fuglane (1957) og Is-slottet (1963).

I 1964 vant Tarjei Vesaas Nordisk råds litteraturpris for boken Is-slottet. Tarjei Vesaas’ hustru Halldis Moren Vesaas skriver om etableringen av prisen i erindringsboka Båten om dagen (1976):

«Så snart Tarjei fekk visst at han skulle få denne prisen, hadde han sagt at han ville gje bort dei pengane. Dei skulle settast av til eit stipendfond, det som seinare fekk namnet Tarjei Vesaas’ debutantlegat. Det skulle delast ut kvart år til ein talentfull og ung – helst ikkje over 30 år – debutant. Dette at dei som fekk legatet skulle vere unge, grunngav givaren med at han mintest frå si eiga første skrivetid kor mykje ei oppmuntring kunne ha å seie for ein debuterande ung forfattar. Heile ideen viser òg kor positivt innstilt han var til ungdommen og til alt det leitande og eksperimenterande som no tok til å prege den unge diktinga her til lands».

Halldis Moren Vesaas

I dag deler vi ut Vesaasprisen slik Vesaas ønsket, men det hender at vi deler ut til debutanter over tretti, siden gjennomsnittsalderen for en debuterende forfatter er langt høyere enn tretti år.  

Vinneren av prisen mottar 60 000 kroner og et diplom.

Fondet tappes gradvis for penger på grunn av prisutbetalingene, men DnF supplerer beløpet slik at prisbeløpet alltid er i samme størrelsesorden.

Noen av de siste års prisvinnere: Amalie Lerstang (øverst t.v.), Kenneth Moe, Hannah Stoltenberg og Lina Undrum.

Klikk på lenken under for å se en oversikt over prisvinnerne: