Voldgiftsdom uten kulturpolitisk forankring

Den norske Forfatterforening har i dag mottatt en voldgiftsdom som konkluderer med at bibliotekvederlaget for perioden 2019-2021 skal fordeles med 20 % til NBU, 20 % til NO, 20 % til NDF, 13 % til Forfatterforbundet og 27 % til Den norske Forfatterforening.