Medlemskap

I Lov for Den norske Forfatterforening heter det: En forfatter som bor i Norge eller er norsk statsborger bosatt i utlandet og har skrevet og…

I Lov for Den norske Forfatterforening heter det:

En forfatter som bor i Norge eller er norsk statsborger bosatt i utlandet og har skrevet og offentliggjort verker av litterær verdi kan bli medlem av foreningen.

I praksis vil det si at en forfatter som har utgitt minst to skjønnlitterære bøker kan søke om medlemskap.
Det litterære Råd, som består av 9 medlemmer av DnF, valgt av Årsmøtet, leser søkerens bøker og leverer sin innstilling til styret, som foretar den endelige avgjørelsen om søkeren skal tas opp som medlem eller ikke.
Søknadsskjema og en orientering om fremgangsmåten ved søknad om medlemskap kan fås ved henvendelse til DnFs sekretariat, tlf. 23 35 76 20, eller pr. e-post: post@forfatterforeningen.no