Aslak Sira Myhre leder arbeidet med ny boklov

Kulturminister Anette Trettebergstuen har bedt nasjonalbibliotekar Aslak Sira Myhre lede utredningsarbeidet som skal lede frem til en ny boklov. Strømming, eierskap og fragmentering av bokbransjen er nye elementer som må vurderes.