Brynjulf Jung Tjønn innstilt som ny DnF-leder

Brynjulf Jung Tjønn er innstilt som ny leder i DnF når Heidi Marie Kriznik går av. Valgkomiteen har videre innstilt Hanne Ramsdal som nytt styremedlem og Synnøve Persen som nytt medlem i Det litterære råd. Øvrige kandidater tar gjenvalg. Les innstillingen og begrunnelsene her: