Brynjulf Jung Tjønn innstilt som ny DnF-leder

Brynjulf Jung Tjønn er innstilt som ny leder i DnF når Heidi Marie Kriznik går av. Valgkomiteen har videre innstilt Hanne Ramsdal som nytt styremedlem og Synnøve Persen som nytt medlem i Det litterære råd. Øvrige kandidater tar gjenvalg. Les innstillingen og begrunnelsene her:

Brynjulf Jung Tjønn. Foto_ Maria Kleppe Vihovde/Cappelen Damm

Redegjørelse for valgkomiteens innstilling

Valgkomiteen i år har bestått av Mathias Samuelsen (styrets representant), Øystein Vidnes (opptakskomiteens representant), Christ Tvedt (DnFs litterære råds representant), Håvard Syvertsen, Ingvild Solstad-Nøis og Linda Gabrielsen. Gabrielsen har ledet komiteen. Kontorleder Kerstin Bennett har lagt til rette for komiteens arbeid.

Valgkomiteen har hatt løpende dialog gjennom hele høsten. På starten av det konstituerende møtet var styreleder Heidi Marie Kriznik til stede for å presentere styrets arbeid og behov, og Chris Tvedt presenterte rådets behov. Da Kriznik, etter 6 år som leder, valgte å ikke stille til gjenvalg, har valgkomiteen i løpet av høsten gjort et grundig arbeid for å finne en kvalifisert arvtager og de best egnede kandidatene til de andre vervene. 

Valgkomiteen vil takke DnFs medlemmer for gode innspill til aktuelle kandidater for ulike verv i foreningen. Og spesielt Kerstin Bennett for omsorgsfull tilrettelegging av arbeidet, samt for alltid å være tilgjengelig for spørsmål og bistand. Innstillingen er enstemmig.

Styret

I henhold til instruks for valgkomiteen i DnF har vi lagt vekt på å finne kandidater som kan påta seg de arbeidsoppgavene som medlemmer av styret vil få. Vi har tillit til at kandidatene som innstilles til alle styrevervene kommer til å gjøre et godt arbeid for fellesskapet i foreningen og blant forfattere generelt. Valgkomiteen har forsøkt å balansere elementer som kjønn, geografi, alder, kontinuitet og fornyelse i innstillingen. Vi er fornøyde med resultatet.

Brynjulf Jung Tjønn (ny leder)

Brynjulf Jung Tjønn er født i 1980 i Seoul i Sør-Korea, og oppvokst i Feios i Sogn og Fjordane. Han debuterte med romanen Eg kom for å elske i 2002 på Samlaget. Han har senere utgitt flere romaner og diktsamlinger for voksne på Cappelen Damm, samt bildebøker og ungdomsromaner. For ungdomsromanen Så vakker du er ble Jung Tjønn tildelt Brageprisen i 2013. Og i 2021 mottok han P2-lytternes romanpris for Kvar dag skal vi vere så modige. Hans siste utgivelse er diktboken Kvit, norsk mann – som omhandler norsk oppvekst som adoptert og norsk rasisme.

Brynjulf Jung Tjønn er utdannet journalist med arbeidserfaring fra VG og NRK, hvor han begge steder også har vært litteraturkritiker. Han har også vært redaktør i Bokvennen Litterær Avis, og siden 2017 har han jobbet som senior forlagsredaktør i Samlaget. Han er også for tiden Husdramatiker ved Dramatikkens Hus. 

Valgkomiteen har hatt en grundig prosess med å finne en kvalifisert leder for Den norske Forfatterforening, og er svært fornøyd med å kunne innstille Brynjulf Jung Tjønn. Han er en respektert forfatter med innsikt i både forfatter- og forlagssiden, og har god kjennskap til normalkontraktsverket. Han har også sittet i Norske Barne- og Ungdomsbokforfatteres litterære råd og styret til Foreningen !les. Jung Tjønn fremstår som solidarisk, ydmyk, klok og tydelig. Han har god forståelse for utfordringer DnF står overfor, og har vist både engasjement og vilje til å jobbe for at forfatteres situasjon bedres. Valgkomiteen har tillit til at Brynjulf Jung Tjønn vil være en samlende leder.

Hanne Ramsdal – ny

Hanne Ramsdal er født i 1974 i København og oppvokst i Oslo. Hun er utdannet litteraturviter og har en master i scenetekst fra KHiO. Ramsdal debuterte som skjønnlitterær forfatter i 2006 med romanen Jeg lukket døren bak ham da han gikk på Gyldendal forlag. Hennes seneste romanutgivelse, Jeg kaller deg Pjotr kom i 2019 til strålende mottakelse. 

Ramsdal arbeider også med tekster i skjæringspunktet mellom litteratur, scene, billedkunst og film. Hennes tekstbaserte arbeider har blant annet blitt vist på Høstutstillingen og i samarbeid med Munchmuseet. 

Ramsdal har lang erfaring med å undervise i skapende skriving, blant annet ved Forfatterstudiet i Bø, og hun virker som kritiker og essayist for Norsk Shakespeare Tidsskrift og Ny Tid. Hun har også verv i Dramatikerforbundets Stipendkomite, det siste året som leder av komiteen.

Hanne Ramsdal er lyttende, løsningsorientert og engasjert i Forfatterforeningens arbeid. Valgkomiteen er svært glad for hennes aktive innsats og vilje til å arbeide for de viktige sakene fremover. Ramsdals arbeidserfaring fra ulike deler av det skrivende feltet, både som utøvende forfatter/dramatiker, samt hennes erfaring med å sitte i ulike verv, gir unik innsikt hun tar med seg inn i arbeidet i DnF. 

Bjørn Vatne ‒ gjenvalg

Bjørn Vatne er født i 1976 i Ålesund. Han debuterte i 2015 med Slik skal vi velge våre ofre på Gyldendal forlag. I 2018 kom Nullingen av Paul Abel, og samme år ble han tildelt Stig Sæterbakkens minnepris. Hans seneste bok er romanen Underliv (2022). Vatne har gått på Forfatterstudiet i Tromsø i to år. Ved Universitetet i Bergen har han studert både sosiologi og medievitenskap, og han har arbeidet som journalist i flere år. Han ble innvotert i DnF i 2018. Valgkomiteen er overbevist om at Vatne med sin sterke litterære stemme, tidligere styreerfaring og kunnskap om og erfaring fra journalistikkens verden vil fortsette å være en stor ressurs i styret til DnF framover.

Sandra Lillebø ‒ gjenvalg

Sandra Lillebø er født i 1978 i Ålesund, og bor nå i Bergen. Hun debuterte i 2011 med diktsamlingen Navnet på den ensomme er frigitt på Oktober forlag. I 2016 ga hun ut sin andre diktsamling og i 2020 den kritikerroste romanen Tingenes tilstand. Som journalist har Lillebø skrevet for både Morgenbladet og Klassekampen. Hun ble innvotert i DnF i 2017.  Valgkomiteen mener at Sandra Lillebø med sin kritiske og solidariske stemme både i litteraturen og som samfunnsdebattant, vil tilføre Den norske Forfatterforenings styre kvaliteter som blir med på å styrke litteraturens betingelser her til lands.

 Sammensetning

Brynjulf Jung Tjønn (leder)

Amalie Kasin Lerstang (nestleder)

Jens M. Johansson

Sandra Lillebø

Endre Ruset

Mathias Samuelsen

Bjørn Vatne

Hanne Ramsdal

Det litterære Råd

Rådets sammensetning er et resultat av vurderinger fra foreningens medlemmer og tidligere valgkomiteer.

I henhold til instruks for valgkomiteen i DnF har vi tilstrebet en allsidig sammensetning av DnFs litterære råd, både når det kommer til språkform, alder og litteratursyn, og å sørge for at det er høy litteraturfaglig kompetanse i rådet. Den sjangermessige sammensetninga av rådet ble avgjørende for innstillingen.

Synnøve Persen – ny

Synnøve Persen er født i 1950 i Bevkop i Finnmark. Hun er en samisk forfatter og billedkunstner. Hun har gitt ut flere diktsamlinger og blitt nominert til Nordisk Råds litteraturpris to ganger. Synnøve Persen debuterte som skjønnlitterær forfatter med diktsamlingen alit lottit girdilit (Blå fugler flyr) i 1981 på Tiden forlag. I 1992 kom diktsamlingen Biekkakeahtes bálggis (Vindløs sti) med illustrasjoner av forfatteren. Boka ble nominert til Nordisk råds litteraturpris i 1993 for det samiske språkområdet. I 2005 kom diktsamlingen Meahci šuvas bohcciidit ságat (Av skogens sus spirer nytt). For denne boka fikk hun Samerådets litteraturpris i 2006, og i 2008 ble den nominert til Nordisk råds litteraturpris. Hennes seneste utgivelse er diktsamlingen Ruoná rieggá vuol váccašit (Under grønn ring vandre) som kom i 2017.

Synnøve Persen ledet Sametingets stipendstyre og SDS Kunstnerisk Råd fra 2013-2015. I 2018 ble hun tildelt Kulturrådets ærespris for hennes mangeårige kunstneriske virke nasjonalt og internasjonalt, og for hennes innsats med å løfte samisk kunst, språk og identitet. Persen ble også i 2018 slått til kommandør av Den kongelige norske St. Olavs orden for sitt virke som forfatter og billedkunstner, og for fremragende samfunnsnyttig innsats for norsk og samisk kultur og samfunnsutvikling. I 2019 ble Persen, sammen med tre andre forfattere, tildelt Den norske Forfatterforeningens jubileumsstipend.

Valgkomiteen mener at Synnøve Persen er et viktig tilskudd til Rådet, hun har en lang forfatterkarriere og er totalt to-språklig. Vi tror hun vil gjøre en god jobb med særlig blikk forlyrikk og det samiske.

Adelheid E. Seyfarth Gulbrandsen – gjenvalg

Adelheid E. Seyfarth Gulbrandsen er født i 1963 og bosatt i Grue i Innlandet. Hun debuterte som skjønnlitterær forfatter i 2005 på Aschehoug forlag med romanen Fars hus. For boka ble hun tildelt Aschehougs debutantstipend. I tillegg har hun mottatt Tanums kvinnestipend (2006). Seyfarth er utdannet litteraturviter ved UiO. Hun har utgitt seks romaner, hennes seneste utgivelse kom i 2020: Så blomstret rogna.  

Thomas Lundbo – gjenvalg

Thomas Lundbo er født i 1971 og bosatt i Oslo. Han er forfatter, gjendikter og oversetter, og debuterte i 2006 med kortprosasamlingen Det som blir igjen på Cappelen Damm. I 2012 ble han tildelt Bokklubbenes skjønnlitterære oversetterpris, og for Karakterer, etter la Bruyère som kom i 2014, ble Lundbo nominert til Brageprisen. Lundbo har også vært medlem av redaksjonskomiteen for Audiatur – festival for ny poesi. Han ble innvotert i DnF i 2010.

Nils Henrik Smith – gjenvalg

Nils Henrik Smith er født i 1980 og bosatt i Oslo. Han debuterte med romanen Manhatten Skyline på Samlaget i 2007. For den ble han tildelt Tarjei Vesaas’ debutantpris. I 2009 kom den kritikerroste romanen Austerrike, for den mottok han Rogaland Mållags målpris. Smith har bakgrunn fra Skrivekunstakademiet i Hordaland og har studert engelsk og litteraturvitenskap ved Universitetet i Bergen. I 2015 ble han kåret til en av de ti beste forfatterne under 35 år. Nils Henrik Smith ble innvotert i DnF i 2010.

Kjersti Rorgemoen – gjenvalg

Kjersti Rorgemoen er født i 1982 og bosatt i Tokke. Hun debuterte i 2009 med Purkene snudde seg på Kolon forlag. Hennes seneste utgivelse er romanen Eit praktisk menneske som kom i 2020.

Rorgemoen har vært redaksjonsmedlem i fanzinen «Ikke til hjemlån» og i Vagant. I 2016 ble hun tildelt Bokhandlerforeningens store forfatterstipend, og samme år mottok hun Jan Roar Leikvolls minnepris. Rorgemoen ble medlem av DnF i 2016.

 
Sammensetning

Chris Tvedt

Kristin Berget

Adelheid E. Seyfarth Gulbrandsen

Thomas Lundbo

Kjersti Rorgemoen

Nils Henrik Smith

Synnøve Persen

Opptakskomité

Valgkomiteen ønsker å innstille de to kandidatene som er på valg, til gjenvalg. Det vil gi komiteen anledning til å dra nytte av erfaringene de har gjort som ganske nyopprettet komité. Opptakskomiteens sammensetning tar hensyn til målform, alder, kjønn og geografi. Medlemmene arbeider med ulike skjønnlitterære sjangre og representerer ulike skrivemåter og litteratursyn.

Pål Gerhard Olsen ‒ gjenvalg

Pål Gerhard Olsen er født i 1959 i Bergen, er nå bosatt i Asker. Han debuterte som forfatter med romanen Svart, svart – og et tynt lag hvitt i 1985 på Aschehoug forlag. Han har siden utgitt en lang rekke romaner for voksne (både kriminalromaner og andre.) I tillegg har Olsen skrevet ungdomsromaner og litteratur for barn. Olsen er utdannet cand.mag. med fagene sosiologi, norsk og litteraturvitenskap, og har også gått på Forfatterstudiet i Bø. Han har lang erfaring som litteraturkritiker både fra Bergens Tidende og Aftenposten, og er vant til å lese litteratur med ulike utgangspunkt. Pål Gerhard Olsen ble medlem av DnF i 1987.

Morten Langeland ‒ gjenvalg

Morten Langeland er født i 1986, oppvokst i Kristiansand og bor nå i Oslo. Han debuterte som forfatter i 2012 med diktsamlingen Æ æ å på Kolon forlag. Han seneste utgivelse er samlingen Svamp fra 2019. Langeland har gått på Forfatterstudiet i Bø, På Skrivekunstakademiet i Bergen og Litterær Gestaltning i Gøteborg. Han har også en bachelorgrad i litteraturvitenskap og master i billedkunst. Han underviser som skrivelærer på Skrivekunstakademiet i Bergen og har jobbet som kritiker i Klassekampen. Morten Langeland ble medlem av DnF i 2016.

Sammensetning

Kristin Auestad Danielsen

Victoria Kielland

Morten Langeland

Pål Gerhard Olsen

Øystein Vidnes

Økonomirådet

Ingen på valg

Sammensetning

Mikkel Bugge

Linni Tiller

Desisorer

Valgkomiteen innstiller på gjenvalg av Tom Egeland og Mette Karlsvik. Begge har lang forenings- og styreerfaring og har skjøttet sine verv som desisorer på en svært god måte.

Sammensetning

Tom Egeland

Mette Karlsvik