Derfor skrev de 15 organisasjonene under på oppropet

Hvorfor skrev de 15 kunstnerorganisasjonene under på det kontroversielle oppropet? Aftenposten har spurt dem.