DnF trekker støtten til kunstneroppropet etter avstemning

Forfatterforeningen har fått mange ulike tilbakemeldinger på oppropet til støtte for Norske Dansekunstnere, som femten organisasjoner stilte seg bak.

De ulike tilbakemeldingene på oppropet gjorde at styret i Forfatterforeningen valgte å benytte medlemsdemokratiet og høre medlemmene.