DnF trekker støtten til kunstneroppropet etter avstemning

Forfatterforeningen har fått mange ulike tilbakemeldinger på oppropet til støtte for Norske Dansekunstnere, som femten organisasjoner stilte seg bak.

De ulike tilbakemeldingene på oppropet gjorde at styret i Forfatterforeningen valgte å benytte medlemsdemokratiet og høre medlemmene.

Av Forfatterforeningens medlemmer, deltok 273 i avstemningen.

Av disse stemte 180 for å trekke støtten til oppropet

70 stemte for å opprettholde støtten til oppropet

23 var avholdende

Et flertall av medlemmene som avga stemme mener det var feil å støtte oppropet. Styret følger medlemsflertallet og trekker DnFs støtte til oppropet. 

Allerede før sommerens debatt ble det bestemt at ytringsfrihet er tema for høstens medlemsmøte. Vi ser frem til å fortsette diskusjonen når vi møtes i november.