DnFs leder: Forlegger-foreningens nye praksis underminerer det kollektive avtaleverket

Forlag kan fravike normalkontraktens avtalte forfatter-andel/royaltysats ved salg og kampanjer. Det fremgår av «Praksis for royalty og realisasjon», som Forleggerforeningen nå har lagt ut på sine nettside.