DnFs leder: Forlegger-foreningens nye praksis underminerer det kollektive avtaleverket

Forlag kan fravike normalkontraktens avtalte forfatter-andel/royaltysats ved salg og kampanjer. Det fremgår av «Praksis for royalty og realisasjon», som Forleggerforeningen nå har lagt ut på sine nettside.

Forleggerforeningen har lagt ut «Praksis for royalty og realisasjon» på sine nettsider:

Her åpner Forleggerforeningen opp for at forlag kan fravike normalkontraktens avtalte forfatter-andel/royaltysats ved salg og kampanjer.

– At Forleggerforeningen går så langt uten forutgående samtaler med forfatterforeningene, vitner om en helt ny praksis fra Forleggerforeningen og det å avtale seg bort fra avtalt royalty underminerer det kollektive avtaleverket.

Lederen i Forfatterforeningen forventer at forlag forholder seg til normalavtaleverket og ikke åpner opp for å avtale seg bort fra det kollektive avtaleverket ved alt kampanjesalg slik Forleggerforeningen fremstiller det i sitt utspill.

– Dette er en helt ny skremmende retning fra Forleggerforeningen, mener Kriznik.

Saken vil bli fulgt opp på Den norske Forfatterforenings årsmøte 26.-27.mars

Slik omtales saken i bok365: