DnFs Ytringsfrihetspris til to belarusiske forfattere

DnFs Ytringsfrihetspris for 2020 går i år til de to belarusiske forfatterne Hanna Komar og Dmitry Strotsev.

DnF ønsker å dele prisen mellom to forfattere som representerer hver sin generasjon av aktivister som har gjort en stor innsats og stadig står midt i kampen for ytringsfrihet i Belarus.