DnFs Ytringsfrihetspris til to belarusiske forfattere

DnFs Ytringsfrihetspris for 2020 går i år til de to belarusiske forfatterne Hanna Komar og Dmitry Strotsev.

DnF ønsker å dele prisen mellom to forfattere som representerer hver sin generasjon av aktivister som har gjort en stor innsats og stadig står midt i kampen for ytringsfrihet i Belarus.

Her er Den norske Forfatterforenings Internasjonale utvalgs begrunnelse:

Ytringsfrihetsprisen 2020 tildeles de belarusiske forfatterne Hanna Komar og Dmitry Strotsev.

Etter det omstridte gjenvalget av president Lukasjenko i august i fjor, har belarusere tatt til gatene i stort antall for å protestere mot det de ser på som et ugyldig valgresultat. Forfattere har deltatt i de fredelige protestmarsjene, og har spilt en viktig rolle gjennom å gi støtte og stemme til protestene. Myndighetene har svart med å trakassere, kidnappe og arrestere en rekke forfattere, journalister og aktivister, og ytringsfriheten er derfor under sterkt press. IU ønsker i år å dele prisen mellom to forfattere som representerer hver sin generasjon av aktivister som har gjort en stor innsats og stadig står midt i kampen for ytringsfrihet i Belarus.

Hanna Komar. Foto: Privat

Hanna Komar (f. 20.03.89)

Hanna Komar er poet og oversetter. Hun har gitt ut to diktsamlinger, Fear of Heights og Recycled. Hun er en del av PEN Belarus og arbeider for ytringsfrihet for forfattere, journalister og skribenter ved blant annet å overvåke rettighetsbrudd og delta aktivt i demonstrasjoner og markeringer. Også gjennom sin litterære produksjon tar hun til orde mot myndighetenes undertrykkelse. Hanna Komar deltok i en av markeringene og ble arrestert i Minsk 8.september. Hun tilbrakte ni dager i fengsel etter å ha vært med i en fredelig demonstrasjon.

(Oppdatert 18/3 kl. 14.46)

Dmitry Strotsev (f. 12.04.1963)

Dmitry Strotsev er en av de mest respekterte poetene i Belarus, med en sentral posisjon i det litterære miljøet. Han er også forlegger, oversetter og medlem av PEN Belarus. Strotsev ble i likhet med Hanna Komar arrestert for sin deltakelse i protestene i fjor høst. Gjennom hele sitt virke som poet har Strotsev berørt politiske spørsmål i Belarus, og arrestasjonen i fjor høst ble satt i sammenheng med hans daglige publikasjon av dikt på Facebook. I diktene skildres den hensynsløse volden det belarusiske folket blir utsatt for. Strotsev ble dømt til 13 dagers fengsel, uten at det satte en stopper for publiseringen. Fortsatt ytrer han seg aktivt både om undertrykkelsen som foregår og om kraften i de fredelige demonstrasjonene.

Begge kandidatene er sterke og modige stemmer for ytringsfrihet og demokrati i Belarus.

Tale fra Hanna Komar

Oversatt fra engelsk av Kerstin Bennett

Takk for at dere lytter til oss og viser oss solidaritet, og for at dere støtter oss i vår kamp for frihet. Det er en stor ære for meg å motta denne prisen hvis det betyr at jeg kan gjøre noe for Belarus og vårt folk. Mitt arbeid som forfatter og menneskerettsforkjemper er bare i begynnelsen, og jeg kjenner mennesker som har gjort mye mer for ytringsfrihet i Belarus, men dette viser meg at dere tror på meg og gjør at jeg vil fortsette å tale mitt folks sak. Jeg håper jeg klarer dette.

De første til å heve stemmen for endring har vært kunstnere, poeter, teaterarbeidere og musikere og disse har klart å snakke med sin egen stemme. Jeg vil gjerne heve stemmen for de som dag etter dag, uten egeninteresse, risikerer helsen, livet og familien for å støtte den fredfulle revolusjonen, en revolusjonen av verdighet. Det er disse som bør bli kjent for verden.

Engelsk tekst:

Thank you for listening to us and for solidarity with us, for doing your best to help us get freedom. It is a great honor for me to receive this award, if this means I can do something for Belarus and its people. My path as an author and human rights activist has just begun, and I know people who have done much more for freedom of speech in Belarus, but this shows trust, and I want to continue being the voice of my people. I hope I won’t fail.

Artists, poets, theatre workers, musicians, have been among the first to respond to the call for change, but they are able to speak for themselves. I would like to express the voice of those whose who, day by day, selflessly, risking their health, life, well-being, families, support the flame of our peaceful revolution – the revolution of dignity. They deserve to be known to the world.

Dmitry Strotsev. Foto: Roman Ekimov

Tale fra Dmitry Strotsev

Oversatt av Hege Susanne Bergan

«På kvelden 9. august 2020, etter kunngjøringen av det manipulerte presidentvalgresultatet, tok unge mennesker i belarusiske byer til gatene for å vise at de ikke ville akseptere denne løgnen. Det ble startskuddet for demonstrasjonene i Belarus. Tre døgn med uhørt voldsbruk fra de kriminelle makthavernes side fulgte. Folk ble drept, banket opp, og over sju tusen ble fengslet. Myndighetene forventet at folket ville svare med aggresjon og vold, men det som skjedde, var noe ingen hadde kunnet forutse: Rød- og hvitkledde kvinner strømmet ut i Belarus´ gater med blomster i hendene. Fryktløse og vakre var de. De klarte å snu situasjonen, slik at hele verden fikk se at de belarusiske demonstrasjonene foregikk på en kreativ og fredelig måte. Snart sluttet hele folket seg til kvinnene. I belarusiske byer ble gater og torg fylt av hundretusener av mennesker. Men protestene ville ikke vært så kreative om ikke kunstneriske mennesker hadde deltatt i dem. Billedkunstnere, skuespillere, musikere og poeter sluttet seg til protestene, tilførte ny energi og utsatte seg for den samme risikoen som de andre demonstrantene. Nå, etter seks måneder med demonstrasjoner, har over tretti tusen mennesker vært fengslet. Rundt tre hundre er erklært politiske fanger, og terroren fra de kriminelle makthavernes side bare øker. Vi trenger sårt hjelp fra det internasjonale samfunnet.

Det er med stor takknemlighet jeg tar imot denne prisen fra Den Norske Forfatterforening sammen med Hanna. Jeg beundrer Hanna som menneske og setter henne høyt som poet. Jeg er stolt og glad over å få dele denne høythengende prisen med henne.

Leve Norge! Leve Belarus!»

Tekst på russisk:

  Вечером 9-го августа прошлого 2020 года, когда были объявлены сфальсифицированные результаты выборов президента, на улицы белорусских городов вышли молодые люди, не готовые принять ложь. Они дали первый импульс белорусским протестам. После трёх суток беспрецедентного насилия со стороны преступных властей, когда людей убивали, избивали, когда были брошены в тюрьмы более 7 000 человек. И власти рассчитывали, что народ начнёт давать агрессивный, силовой ответ, случилось непредвиденное: на белорусские улицы вышли женщины в белых  и красных одеждах, с цветами. Бесстрашные и красивые. И они переломили ситуацию – весь мир увидел креативный и мирный характер белорусских протестов. Вслед за женщинами на протесты вышел весь народ: сотни тысяч людей заполнили улицы и площади белорусских городов. Белорусский протест не был бы таким креативным, если бы не участие творческих людей. Художники, артисты, музыканты, поэты включились в протест, дали новый импульс протесту и разделили все риски протестующего народа. Сегодня, после 6 месяцев протестов, через тюрьмы прошли более 30 000 человек. Около 300 человек признаны политическими узниками. Террор со стороны преступных властей только усиливается. Нам очень нужна помощь международного сообщества.

Вслед за Ганной я с благодарностью принимаю внимание и премию Норвежского Союза Писателей. Я восхищаюсь Ганной как человеком, очень ценю её как поэта. Горд и счастлив разделить с ней эту высокую награду. 

Да здравствует Норвегия! Жыве Беларусь!