Her er Hurdalsplattformen

Punktet i Hurdalsplattformen knyttet til kultur og litteratur heter «Kultur og frivilligheit: Ein kultur å leve av og for». Blant annet lover den nye regjeringen en boklov som sikrer fastprissystemet og å styrke litteraturformidlingen, blant annet gjennom innkjøpsordningene og en ny leselyststrategi. Regjeringen vil styrke kunstnerøkonomien og legge til rette for at kunstnere og kulturarbeidere får bedre rettigheter og arbeidsmuligheter.