Her er programmet for medlemsmøtet

Nå foreligger programmet for medlemsmøtet og det ekstraordinære årsmøtet i Forfatterforeningen 2021. Temaet er «Kunstnernes ytringsfrihet – og tilgang til ytringsrommet». Møtet holdes lørdag 13. november. Frist for påmelding er 1. november kl. 12.00.