Her er programmet for medlemsmøtet

Nå foreligger programmet for medlemsmøtet og det ekstraordinære årsmøtet i Forfatterforeningen 2021. Temaet er «Kunstnernes ytringsfrihet – og tilgang til ytringsrommet». Møtet holdes lørdag 13. november. Frist for påmelding er 1. november kl. 12.00.

Program medlemsmøte og ekstraordinært årsmøte DnF 2021

11.00 Møtestart
Leder av Den norske Forfatterforening, Heidi Marie Kriznik, ønsker velkommen og innleder.

11.15 Balansekunst
Året som gikk ble DnF medlem av Balansekunst – et samarbeid mellom over 100 norske kunst- og kulturorganisasjoner som jobber for et likestilt og mangfoldig kulturliv. Victoria Øverby Steinland i Balansekunst kommer til oss for å holde et foredrag om normkritiske perspektiver. Hvilke normer kan stå i veien for at noen ytrer seg, og hvordan sikrer man et mangfoldig ytringsrom?

11.45 Hatytringer og ytringsrommet
Anne Birgitta Nilsen, professor ved Oslo Met, holder et foredrag om forskning på hatefulle ytringer, om hvor stort omfanget er og hva de gjør med oss.

12.15 Debatt etter oppropet i sommer.
Tre forfattere innleder til medlemsdebatt: Demian Vitanza, Soudabeh Alishahi og Line Baugstø.

Oppropet kan du lese her:

12.45 Lunsj

13.30 Debatt
Medlemmene diskuterer sommerens ytringsfrihetsdebatt. Medlemmene kan tegne seg for 3 minutters innlegg.
Ordstyrer: Styremedlem Sandra Lillebø. Bisitter: Styremedlem Jens M. Johansson.

14.30 Pause

14.45 Ytringsfrihet i Belarus – møt vinnerne av Forfatterforeningens Ytringsfrihetspris 2020
Etter protestene mot det omstridte gjenvalget av president Lukasjenko i 2020, har belarusere opplevd at myndighetene har svart med å trakassere, kidnappe og arrestere en rekke forfattere, journalister og aktivister. Ytringsfriheten i landet er under sterkt press. Det siste året er mer enn 35.000 opposisjonelle fengslet, og over 600 politiske fanger sitter akkurat nå i fengsel. Over 100 ikke-statlige organisasjoner er stengt, deriblant PEN Belarus, journalistforbundet og menneskerettighetsorganisasjoner. I begynnelsen av oktober i år ble den belarusiske forfatterforeningen avviklet av høyesterett i Belarus. I 2020 ble de belarusiske forfatterne Dmitry Strotsev og Hanna Komar tildelt DnFs Ytringsfrihetspris. De besøker medlemsmøte for å fortelle om situasjonen for forfattere i Belarus i dag.
Ordstyrer: Inna Sangadzhieva, Den norske Helsingforskomité.
Opplesning av Dmitry Strotsev og Hanna Komar, samt de norske gjendikterne Gunnar Wærness og Inger Bråtveit.

15.45 Pause

16.00 Forfatterforeningens økonomi etter voldgiftsdommen
Etter voldgiftsdommen er Forfatterforeningen i en ny økonomisk situasjon som betinger endringer. Som tidligere varslet vil reduksjon i bibliotekvederlagets størrelse få innvirkning på antall stipend. Styret orienterer om konsekvenser og mulighetsrom.

16:30 Ekstraordinært årsmøte – suppleringsvalg
Valg av nytt styremedlem i DnF.

16.45 Oppsummering v/ nestleder Amalie Kasin Lerstang

17.00 Møteslutt

19.00 Middag