Kriznik: Gode avtalevilkår tilsier ikke at de kan fravikes

«Det at norske forfattere har royaltyvilkår som er bedre enn forfattere i andre land, rettferdiggjør ikke brudd på det kollektive avtaleverket, i dette tilfellet normalkontrakten,» skriver DnF-leder Heidi Marie Kriznik i Dagbladet.