Storforlag stanser royaltydumping midlertidig

Storforlagene Gyldendal, Aschehoug og Oktober snur etter forfatteropprør og stopper midlertidig all nedjustering av royalty på bøker på salg, skriver VG.