Storforlag stanser royaltydumping midlertidig

Storforlagene Gyldendal, Aschehoug og Oktober snur etter forfatteropprør og stopper midlertidig all nedjustering av royalty på bøker på salg, skriver VG.

Les saken i VG: https://www.vg.no/rampelys/bok/i/eEo0oO/storforlag-snur-etter-forfatteropproer-stopper-royaltydumping

Enkelte forlag har redusert royaltysatsen fra 15 og 20 prosent til 7,5 prosent på bøker på salg.

Men nå snur de tre forlagene det har stormet mest rundt: Torsdag sendte både Gyldendal, Aschehoug og Oktober ut brev til forfatterne sine.

Aschehoug skriver at de ikke vil nedjustere royaltyen fremover:

«Dette betyr at Aschehoug, inntil videre, ikke vil benytte avkortet royaltysats for noen former for salg nå.», skriver forlaget i brevet som er signert direktør Åse Ryvarden.

Gyldendal:

«På grunn av uroen som har oppstått rundt denne saken, kommer Gyldendal ikke til å selge bøker på realisasjonsvilkår inntil Forleggerforeningen og forfatterforeningene har blitt enige om hvordan disse punktene i normalkontraktene skal forstås og praktiseres.»

Forlagsdirektør Anne Cathrine Knudsen bekrefter e-posten som er gått ut til forlagets skjønnlitterære forfattere.

– Vi mener det er riktig å vente på at foreningene blir enige seg imellom om hvordan bestemmelsene om realisasjonssalg skal forstås. Vi i Gyldendal ønsker oss klare avtaler, som er lette å etterleve og som skaper trygghet for alle parter, skriver hun i en tekstmelding til VG.

For den siste tidens saker har nettopp vist at forfatternes lønn avhenger av hvilket forlag du er på – og konflikten har spisset seg til.

Forleggerforeningen la nylig ut en «praksis for royalty og realisasjon» på sine nettsteder som åpner for at forlagene kan nedjustere royalty på salg og kampanjer ved å inngå individuelle avtaler.

At Aschehoug, Gyldendal og Oktober nå snur, ser DnF-leder Heidi Marie Kriznik på som en delseier:

– På vegne av alle forfatterne som er berørt av dette, så er vi glade for at praksisen opphører. Det er uakseptabelt at forlag forhandler seg vekk fra normalavtaleverket, sier Kriznik til VG .