– Alle elsker jo priser

I begrunnelsen heter det blant annet: «I Blatts verden blir både det store og det lille omfavnet, eller; målt opp, og han binder sammen biografiske…

Foto: Rolf M. Aagaard

I begrunnelsen heter det blant annet: «I Blatts verden blir både det store og det lille omfavnet, eller; målt opp, og han binder sammen biografiske elementer med refleksjoner over språk, historie, arkitektur, steder og mellommenneskelige forhold.  Diktene formidler en sterk tilstedeværelse, og poeten er både tvileren og oppdageren som tegner streker på kartet og lager nye forbindelser.»

– Fikk du mye oppmerksomhet da du vant Tarjei Vesaas Debutantpris?

– Dagbladet gjorde et intervju i forkant av utdelingen, som ble publisert etter at prisen ble offentliggjort. Ellers var NTB på plass under utdelingen, noe som førte til notiser i flere av landets papir- og nettaviser. Jeg fikk særlig mange tilbakemeldinger fra folk som hadde lest om det på nettet.

– Hva har prisen hatt å si for ditt videre forfatterskap? 

– Det er jo en pris som man blir ydmyk og beæret av å få. Samtidig er det en anerkjennelse om at man er noenlunde på rett vei, så det er klart prisen har vært inspirerende for mitt videre skrivende. Men det er jo ikke noe jeg tenker på når skriver, at jeg har fått Tarjei Vesaas Debutantpris. Jeg gleder meg over å ha fått den når jeg blir minnet på det, men det hører tross alt til historien.   

– Oppfatter du priser generelt som viktig i forhold til litteraturens eksponering i media?

– Absolutt, det er det vel ingen tvil om. Både forfattere, forlag, bokhandlere og media elsker jo priser. Det gagner dem alle. Men det er klart at enkelte priser henger høyere enn andre og/eller har et større apparat omkring seg, som fører til mer eksponering i media.