Skriveplasser og forfatterboliger

Forfatterforeningen har både forfatterboliger og skriveplasser som kan disponseres av medlemmer.

Berlin

Olaf og Andrea Emilie Pedersen testamenterte i sin tid en leilighet i Oslo til Den norske Forfatterforening. Leiligheten på Sandaker ble etter mange år solgt og foreningen kjøpte i desember 2008 en leilighet i området Friedenau i Berlin. Leiligheten ble totalrenovert og medlemmene fikk anledning til å leie den fra og med våren 2010.

Leiligheten lyses ut to ganger i året, i midten av november for uke 1-26 og i mars for uke 27-52

Man kan søke om 1 eller 2 ukers opphold og prisen er henholdsvis 2.100,- og 3.100,-

Hemstugu

Forfatterforeningen arvet for lenge siden en hytte, Hemstugu, i Tynset kommune. Hytta er enkel, men har utstyr og innredning for overnatting. Den har gasskjøleskap og solcellepanel til datautstyr, belysning osv. Medlemmene får låne hytta gratis og må bare kontakte sekretariatet for å høre om den er ledig.

Litteraturhuset Oslo

Forfatterforeningen har videreført leien av en kontorplass og en såkalt munkecelle på Litteraturhuset i Oslo. Disse to plassene kommer i tillegg til de åpne lesesalsplassene på Litteraturhuset. Forfattere kan søke om bruk av kontorplassene ved å kontakte sekretariatet og plassene tildeles fortløpende for inntil åtte uker av gangen. Det koster 300,- pr måned å leie kontoret eller munkecellen.

Det er også mulig å leie plass på Skriveloftet. For medlemmer av DnF koster det 475,- pr måned med 6 måneders bindingstid. Se her for mer informasjon: https://www.litteraturhuset.no/nb/skriveloftet

Litteraturhuset Bergen

Vi leier på samme måte en kontorplass i Litteraturhuset i Bergen.

Også her må man kontakte sekretariatet og plassene tildeles fortløpende for inntil åtte uker av gangen.

Stabburet Tromsø

I Tromsø sentrum ligger Stabburet hvor Forfatterforeningen fra og med mars 2020 disponerer en kontorplass. Stabburet er et skrivefellesskap med 5 arbeidsplasser over to etasjer. Arbeidsplassen vil kunne disponeres eksklusivt og gratis i inntil 2 måneder av en av DnFs medlemmer.