Internasjonalt arbeid

Forfatterforeningen arbeider for forfatteres ytringsfrihet og at det skal finnes et mangfold av ytringer både nasjonalt og internasjonalt.

Internasjonalt Utvalg er styrets rådgivende organ i internasjonale spørsmål. Internasjonalt Utvalg innstiller også til Ytringsfrihetsprisen.

DnF jobber internasjonalt gjennom medlemskap i organisasjoner som NFOR https://danskforfatterforening.dk/nordisk-samarbejde/ og EWC https://europeanwriterscouncil.eu/ samt gjennom samarbeid med våre nordiske søsterorganisasjoner.

DnF har et nært samarbeid og en vennskapskontakt med den belarusiske forfatterforeningen samt den ungarske forfatterforeningen.