Solidaritetsfondet

Forfatterforeningens solidaritetsfond består av de midler som kommer fra De norske Bokklubbene A/S, Cappelens Bokklubber, Barnas Egen Bokklubb og N. W. Damm & Søn AS i henhold til gjeldende avtaler mellom disse og DnF.

Fondets midler skal brukes til økonomisk hjelp til norske, skjønnlitterære forfattere i spesielt vanskelige situasjoner. Dersom forfatterens vanskelige økonomiske situasjon er forutsigelig og har vedvart og/eller trolig vil komme til å vedvare over lang tid, er Solidaritetsfondet i de fleste sammenhenger ikke rette adressat. Fondet kan søkes ved akutte og uforutsette utgifter.

Søknaden behandles konfidensielt av DnFs styre og ethvert styre må vurdere de enkelte søknader og behov ut fra et konkret skjønn.

Søknad sendes til post@forfatterforeningen.no