Valgkomiteen

Valgkomiteen velges på Årsmøtet og består av 6 medlemmer.

Valgkomiteens medlemmer sitter for ett år om gangen, og konstituerer seg selv.

Valgkomiteen består nå av følgende medlemmer:

Hans Petter Blad

Linda Gabrielsen

Ingvild Holvik

Sandra Lillebø (Styrets representant)

Thomas Lundbo (Rådets representant)

Pål Gerhard Olsen (Opptakskomiteens representant)