Politisk arbeid

Den norske Forfatterforening jobber for å fremme norsk litteratur og ivareta norske forfatteres interesser. Forfatterforeningen arbeider for forfatteres ytringsfrihet og at det skal finnes et mangfold av ytringer.

Norsk litteraturpolitikk har gjennom tiår lagt til rette for at lesere i Norge skal ha et stort utvalg boktitler å velge mellom. Forfattere må anses som kjernen i utviklingen av den framtidige norske litteraturen. Gode rammevilkår og litteraturpolitiske ordninger må bidra til å sikre forfatterøkonomien, og at leserne får et rikt litteraturtilbud også i framtida.

Her kan du lese relevante saker knytta til rammevilkårene og litteraturpolitiske ordninger:

Boklov:

Kulturrådet, Norsk kulturfond og innkjøpsordningene:

Avtaler og forhandlinger:

Statsbudsjettet og politiske høringer:

Kompensasjonsordningen, NAV, sosiale rettigheter, tiltak- og stimuleringsordninger:

Lederbrev: