Det litterære Råd

Det litterære Råd er DnFs sakkyndige organ i spørsmål av litterær karakter og består av syv medlemmer.

Medlemmene velges for to år av gangen med mulighet for gjenvalg to ganger. Rådet fungerer som DnFs stipendkomité. Rådet innstiller bla til Vederlagsfondets stipend, Statens kunstnerstipend, samt en rekke priser.

Rådet 2023

Chris Tvedt
Chris Tvedt (leder) Foto: Odd Nerbø
Kristin Berget
Kristin Berget (nestleder)
Foto: Blunderbuss
Synnøve Persen Foto: Susanne Hætta
Synnøve Persen Foto: Susanne Hætta
Kjersti Rorgemoen
Kjersti Rorgemoen. Foto: Helge Hansen
Thomas Lundbo
Thomas Lundbo
Foto: Maja Hattvang
Adelheid Seyfarth Gulbrandsen
Adelheid Seyfarth Gulbrandsen

Nils Henrik Smith
Nils Henrik Smith. Foto: Øystein Haara

Her kan du lese mer om hva Rådet bruker som verktøy i kvalitetsvurderingen: