Seksuell trakassering

Seksuell trakassering er forbudt i Norge etter likestillingslovens § 8.

Seksuell trakassering defineres i loven som «uønsket seksuell oppmerksomhet som oppleves som krenkende og plagsom for den som rammes».

Seksuell trakassering er uønsket i bokbransjen på lik linje med resten av samfunnet.

Litteraturorganisasjonene har sammen utarbeidet en veiledning for selvstendig næringsdrivende og frilansere, samt et felles sett med retningslinjer for å bekjempe seksuell trakassering, diskriminering og maktmisbruk i litteraturbransjen.

Har du som forfatter, uavhengig av medlemskap, opplevd trakassering? Vi minner om at administrasjon og tillitsvalgte i DnF har taushetsplikt og vil holde på dette – for begge sider – i en eventuell varslingssak.

Vi som forfatterforening er ikke arbeidsgiver og kan ikke behandle en klage, men kan gi råd og veiledning videre. Vår rolle er å være din støttespiller, og henvise deg videre når det er aktuelt.

Den som opplever uønsket adferd, kan rette skriftlig eller muntlig varsel til en av følgende varslingskontakter:

Leder: Bjørn Vatne, leder@forfatterforeningen.no

Generalsekretær: Elin Øy, elin.oey@forfatterforeningen.no

Vi oppfordrer deg til å varsle til en av disse mottakerne.

Den som opplever seg trakassert eller diskriminert kan også søke råd her:

Din fagforening

Likestillings- og diskrimineringsombudet, 23157300

Balansekunsts rådgivningstelefon, 940 87 929

Balansekunsts rågivningstelefon er for deg som jobber, gjester eller er involvert i norsk kulturliv, og som ønsker råd eller bistand om seksuell trakassering, diskriminering eller maktmisbruk.

https://www.balansekunst.no/radgivningstelefonen

Her kan du lese mer om retningslinjer for varsling i bokbransjen og instruks for håndtering av varsler: