Rettigheter og retningslinjer

Her vil du finne informasjon om diversere rettigheter og retningslinjer.

Personvern

Forfatterforeningen og personopplysninger

Midlertidig ordning for selvstendig næringsdrivende og frilansere som mister inntekt på grunn av koronautbruddet

Midlertidig ordning for selvstendig næringsdrivende og frilansere som mister inntekt på grunn av koronautbruddet (tidligere kalt Kompensasjonsordningen for selvstendige næringsdrivende og frilansere) er pr. 19. januar 2022 forlenget til 31. mars 2022. Ordningen legger fortsatt næringsinntekt i 2019 til grunn for beregningen. Fra 19. januar 2022 dekker ordningen 70 prosent av tapet på inntekter inntil 6G.

Under følger en oppdatert utgave av informasjonen vi tidligere har gitt på våre hjemmesider. Vi var tidlig i kontakt med NAV med spørsmål knyttet til ordningen. Ordningen har endret seg flere ganger i løpet av koronatiden, og vi oppfordrer dere til å ta direkte kontakt med NAV dersom dere har spørsmål knyttet til deres sak som er uklare.

Husk at man må søke måned for måned. Det betyr at dersom du har tapt inntekt i mai, på du søke innen utgangen av juni. Man kan ikke søke etterskuddsvis, for eksempel kan man ikke søke for april i juni. Vi oppfordrer derfor alle som mener de omfattes av ordningen til å søke fortløpende. Man må selv legge av skatt fra utbetalingene. En god nyhet er at behandling og utbetaling skjer raskt, flere har fått utbetalingene i løpet av to dager etter søknad ble innsendt.

Se NAVs sider om ordningen her:

https://www.nav.no/no/person/innhold-til-person-forside/nyheter/midlertidig-ordning-for-selvstendig-naeringsdrivende-og-frilansere-som-mister-inntekt-pa-grunn-av-koronautbruddet#chapter-1

Usikker på om du er selvstendig næringsdrivende eller frilanser? Mange forfattere er selvstendig næringsdrivende, men våre arbeidssituasjoner er ulike, så dobbeltsjekk hva som gjelder deg. Er du frilanser, kan du ha rett på dagpenger.

Se NAVs definisjon her:

https://www.nav.no/no/person/innhold-til-person-forside/nyttig-a-vite/er-jeg-selvstendig-naeringsdrivende-frilanser-eller-arbeidstaker?fbclid=IwAR2m1OnnpEBN0KWc3BdUHF9VcV4CUWzY7284FGN63naB_NmfhiHgQExn1fY#chapter-3

Generelt om ordningen

Ordningen baserer seg på næringsinntekt for 2019 i foretaket, og dekker nå 60 % opptil 6G. Som selvstendig næringsdrivende dekker man selv de første 16 dagene uten inntekt, kompensasjon gis fra og med dag 17 av inntektstapet. Dersom du tidligere har søkt ordningen om kompensasjon, skal du ikke dekke disse dagene på nytt igjen. Du kan finne et eksempel på utregning for når inntektstapet startet i link til Kompensasjonsordningen over, under “Når kan du søke”. Du må ikke registrere deg som arbeidssøker for å kunne benytte deg av ordningen.

Har du ført inn 2019-inntekten første gang du søker, skal dette ligge inne automatisk dersom du søker på nytt.

Ordningen er midlertidig, og er pr. 24.06.21 oppgitt å vare til 30.september 2021.

Ordningen er helautomatisert, og vedtakene fattes derfor raskt. Se spørsmål knyttet til manuell behandling av søknader lenger ned.

Her følger svar på spørsmål vi har stilt NAV og funnet på deres hjemmesider:

Generelt om manuell behandling av søknader:

Det er ikke gitt indikasjoner på at det vil kunne gjøres manuelle behandlinger av søknader, selv om vi i flere runder og i samarbeid med andre kunstnerorganisasjoner har etterlyst dette.

Sist oppdatert 24. juni 2021.