Styret

Styret rapporterer til og velges av Årsmøtet, DnFs overordnede organ. Styret består av åtte medlemmer, hvorav en leder og en nestleder. Styremedlemmene velges for perioder på to år med mulighet for gjenvalg. Styret administrerer og representerer foreningen etter formålsparagrafen og har det overordnede økonomiske ansvaret.

Styret 2020

Heidi Marie Kriznik
Heidi Marie Kriznik
(leder)

Amalie Kasin Lerstang
Amalie Kasin Lerstang (nestleder). Foto: Kristine Heliesen
Kari F. Brænne
Kari F. Brænne.
Foto Niklas Lello.
Jens M. Johansson
Jens M. Johansson. Foto: Paal Audestad
Ingvild Holvik
Ingvild Holvik.
Foto: Oda Berby.
Mathias R. Samuelsen
Mathias R. Samuelsen.
Foto: Trond Gausdal

Peter F. Strassegger
Peter F. Strassegger. Foto: Studio Hjelm
Håvard Syvertsen