Opptakskomiteen

Opptakskomiteen behandler medlemssøknadene til Den norske Forfatterforening. Komiteen ble vedtatt etablert i 2020

§5 i vedtektene i Den norske Forfatterforening lyder som følger:

En forfatter som bor i Norge eller er norsk statsborger bosatt i utlandet, kan bli medlem av Den norske Forfatterforening. Minstekravet er at vedkommende har skrevet og offentliggjort en bok for voksne. Denne skal ha litterær kvalitet.

Opptakskomiteen behandler medlemssøknadene til Den norske Forfatterforening. Komiteen ble vedtatt etablert i i 2020 etter avstemming på digitalt årsmøte i juni 2020 og teller 5 medlemmer. Medlemmene velges for 2 år av gangen med mulighet for gjenvalg en gang.

Opptakskomiteen 2024

Pål Gerhard Olsen (leder)

Olaug Nilsen Foto: Eivind Senneset
Olaug Nilssen Foto: Eivind Senneset
Morten Langeland
Morten Langeland Foto: Christian Olstad
Erlend Skjetne Foto: Leikny Havik Skjærseth
Erlend Skjetne Foto: Leikny Havik Skjærseth
Gøhril Gabrielsen Foto: Heidi Furre
Gøhril Gabrielsen Foto: Heidi Furre