Opptakskomiteen

Opptakskomiteen behandler medlemssøknadene til Den norske Forfatterforening. Komiteen ble vedtatt etablert i 2020

§5 i vedtektene i Den norske Forfatterforening lyder som følger:

En forfatter som bor i Norge eller er norsk statsborger bosatt i utlandet og har skrevet og offentliggjort verker, hvorav minst ett av litterær verdi, kan bli medlem av Den norske Forfatterforening.

Opptakskomiteen behandler medlemssøknadene til Den norske Forfatterforening. Komiteen ble vedtatt etablert i i 2020 etter avstemming på digitalt årsmøte i juni 2020 og teller 5 medlemmer. Medlemmene velges for 2 år av gangen med mulighet for gjenvalg en gang.

Opptakskomiteen 2023

Pål Gerhard Olsen (leder)

Victoria Kielland
Victoria Kielland (nestleder)
Foto: Rolf M. Aagaard
Kristin Auestad Danielsen
Kristin Auestad Danielsen
Morten Langeland
Morten Langeland Foto: Christian Olstad
Øystein Vidnes
Øystein Vidnes
Foto: Simone Stibbe