Viktige datoer

Her kan du får en oversikt over viktige datoer og møter fremover

Styret: 17. april

Det litterære Råd:

Opptakskomiteen: 29. april

Internasjonalt utvalg:

Medlemsmøte 2024:

Årsmøte 2024: 9. – 10. mars