Viktige datoer

Her kan du får en oversikt over viktige datoer og møter fremover

Styret: 16. juni, 15. – 16. september styreseminar, 20. oktober, 14. desember

Det litterære Råd: 21. juni

Opptakskomiteen: 29. august

Internasjonalt utvalg: ikke satt

Medlemsmøte 2022: 5. november

Årsmøte 2023: 18. – 19. mars