Viktige datoer

Her kan du får en oversikt over viktige datoer og møter fremover

Styret: 20. august

Det litterære Råd: 3. september

Opptakskomiteen: 23. september

Internasjonalt utvalg:

Medlemsmøte 2024: 2. november

Årsmøte 2024: 9. – 10. mars