Om DnF

Den norske Forfatterforening (DnF) organiserer forfattere av skjønnlitterære bøker. Foreningen ble grunnlagt i 1893, og har pr. i dag ca 760 medlemmer.

Formålet er å verne og fremme norsk litteratur og ivareta de norske forfatteres interesser.

DnF finansierer sin virksomhet hovedsakelig gjennom kollektivt innkrevde vederlag, som bibliotekvederlag og kopieringsvederlag, som fordeles via Norsk Forfatter- og Oversetterfond (NFOF). Midler som ikke avsettes til drift av NFOF fordeles til de 4 skjønnlitterære organisasjonenes fond etter medlemstall, og kommer forfattere og oversettere til gode i form av individuelle vederlag og stipend.

Administrasjon

Sekretariatet holder til i «Ingeniørens hus» i Kronprinsens gate 17, Oslo. Kontoret er åpent mandag-fredag fra kl. 0900-1500. Sekretariatet yter bistand både til medlemmer og ikke-medlemmer.

Postadresse: Pb 1779 Vika, 0122 Oslo
Tlf.: 23 35 76 20
e-post: post@forfatterforeningen.no

Brynjulf Jung Tjønn (leder)

Elin Øy, generalsekretær

Kerstin Bennett, kontorleder

Jeanette Hansen, kontormedarbeider

Slik søker du om medlemskap

§ 5 i vedtektene til Den norske Forfatterforening lyder som følger:

En forfatter som bor i Norge eller er norsk statsborger bosatt i utlandet og har skrevet og offentliggjort verker, hvorav minst ett av litterær verdi, kan bli medlem av Den norske Forfatterforening.

Minstekravet for å søke om medlemskap er to skjønnlitterære bøker for voksne, og du velger selv hvilke bøker du mener kvalifiserer best.

Søknadspapirene får du ved å henvende deg til sekretariatet: post@forfatterforeningen.no eller tlf 23 35 76 20.

Søsterorganisasjoner

Norske Barne- og Ungdomsbokforfattere (NBU)

Kontakt: sekretariat@nbuforfattere.no
Nettsider: www.nbuforfattere.no

Norsk Oversetterforening (NO)

Kontakt: post@translators.no
Nettsider: www.oversetterforeningen.no

Norske Dramatikeres Forbund (NDF)

Kontakt: post@dramatiker.no
Nettsider: www.dramatiker.no/

Forfattere og oversettere av fag- og sakbøker kan henvende seg til:

Norsk Faglitterær Forfatter- og Oversetterforening (NFF)

Kontakt: post@nffo.no
Nettsider: www.nffo.no