Audiatur er Årets Bokhandel

Siden 2006 har DnF løftet fram de bokhandlene som jobber aktivt med formidling av alle typer litteratur og som ikke forbinder bøker med volumer og…

Martin M. Sørhaug (t.v) fra Audiatur Bokhandel, og Sigmund Løvåsen (t.h) © Mette Karlsvik

Siden 2006 har DnF løftet fram de bokhandlene som jobber aktivt med formidling av alle typer litteratur og som ikke forbinder bøker med volumer og stabler, men med mangfold og variasjon. Kåringen skjer på bakgrunn av innmeldte forslag fra forfattere i Den norske Forfatterforening. Ut fra nominasjonene lager styret i foreningen en kortliste. Styret vektlegger gjerne ulike kriterier hvert år. I fjor vant Bislet Bok, blant annet fordi Bøkene i bokhandelen er plassert nær sagt overalt i butikkrommet; det er knapt annet enn bøker å se. Det som er av "gaveartikler" har ingen framtredende plass, her er det bøkene som er i høysetet.. I 2010 var distriktsaspektet ikke ubetydelig; Perstølen Libris i Ål ble av flere holdt fram som et senter av litteraturglede. En av de som stemte på bokhandelen ga denne grunnen: Entusiastiske seljarar, stort utvalg, oppdaterte ansatte, kjærleik til bøker. Heldigvis finnes det adskillige bokhandlere å beskrive i oppløftende ordelag. Også i år har forfattere og andre lesende sendt inn nominasjoner med tilhørende grunngivinger. Også i år har styret i DnF gått gjennom alle nominasjonene, telt stemmer og vurdert grunngivinger, og selv stemt og diskutert seg fram til en vinner. Audiatur er Årets bokhandel. Begrunnelsen, ført i pennen av leder i DnF, Sigmund Løvåsen, er som følger: 

 

Den norske Forfatterforening har de siste åra kåra Årets bokhandel for å løfte fram de gode bokhandlene, de som gjør en viktig jobb med formidling av mangfoldet i litteraturen. De som gjør det mulig for forfattere å nå ut med bøkene sine, men ikke minst, de som gjør det mulig for leserne å finne fram til, og oppdage, alle typer litteratur.

Juryen har i år valgt å legge vekt på formidling av sjangere og bøker som ellers ikke alltid får så mye plass. Vi har videre vektlagt god formidling i nettbokhandel og bevissthet om bøkers levetid. Årets vinner viser hvor fruktbart et godt samspill mellom fysisk bokhandel og netthandel kan være. Vi tenker da særlig på de fyldige bokomtalene og bokessayene på nettsiden, som nok ikke er styrt av en forventning om stort salg, men ut fra hva slags litteratur de eller de mange gjesteredaktørene ønsker å løfte fram. I tillegg til bøker formidles også litterære tidsskrifter, og de bidrar til en felles nordisk litteraturoffentlighet. De retter seg aktivt mot et nordisk publikum og arbeider for økt utveksling av bøker mellom de nordiske landene.

Juryen er fullt klar over at alle bokhandlere ikke kan være som årets vinner, det er kanskje heller ikke ønskelig. Men på samme måte som Den norske Forfatterforening er opptatt av mangfold i litteraturen, er vi også opptatt av et mangfold av bokhandlere. Det andre tjener det første. I helheten som utgjør bokhandler-Norge er årets vinner ei viktig brikke, de tar en plass som ingen andre har.

Årets bokhandel 2012 gjør en stor innsats særlig for lyrikken, en sjanger som får liten plass og er lite synlig i offentligheten og i bokhandelen ellers. De viser også tydelig at bøker ikke trenger å være ferskvare. I deres fysiske bokhandelen står årets utgivelser side om side med titler som kom ut for flere år siden. De bedriver ikke datostempling av litteratur. 

Vinneren er mer enn en bokhandel. Annen hvert år arrangerer de sin egen internasjonale poesifestival, de er sterkt inne i lokale litteraturfestivaler og samarbeider tett med biblioteker om arrangementer som viser fram og gir samtidslyrikken et rom den ellers ikke ville hatt.

Den nordiske samtidslyrikkens hjerte banker hardt, engasjert og kunnskapsrikt, og befinner seg i Moss. Årets bokhandel 2012 er Audiatur bokhandel.