Håp om nullmoms på e-bøker

Fagbladet Journalisten har intervjuet de mediepolitiske talspersonene til en rekke av partiene på Stortinget. "Felles for dem er at de nå vurderer å beholde momsfritaket…

uten_navnert
Fagbladet Journalisten har intervjuet de mediepolitiske talspersonene til en rekke av partiene på Stortinget. "Felles for dem er at de nå vurderer å beholde momsfritaket for papiraviser og innføre samme ordning også for digitale nyhetstjenester, som i dag har 25 prosent moms," skriver journalisten.no. 
 
  • Les saken i sin helhet her: http://www.journalisten.no/node/42157
 
Fagbladet påpeker at "dette innebærer et takt- og stemningsskifte på Stortinget, der toneangivende politikere og partier tidligere har vært stemt for felles lavmoms på 8 prosent for både papiraviser og digitale nyhetsmedier. Bakgrunnen for skiftet er den kraftig svekkede lønnsomheten norske papiraviser nå opplever som følge av inntektssvikt og omstillingskostnader. Utviklingen ser ut til å gjøre inntrykk: Politikerne har plutselig fått hastverk med å revurdere dagens mediepolitikk og tilpasse støtteordningene slik at de kan hjelpe mediene over kneiken. De innser at myndighetene i en slik situasjon ikke kan påføre papiravisene hundrevis av millioner kroner i ekstra momsbelastning."
 
Bladet skriver ikke noe om bokbransjen, men det er grunn til å håpe at politikerne tenker helhetlig når det gjelder såkalt kulturmoms. Hvis digitale medier får nullmoms, vil det lett oppfattes som prinsippløst og forunderlig om e-bøker fortsatt skal belemres med 25 prosent moms.
 
Mange politikere har lenge vurdert mediebransjen og bokbransjen som en helhet i moms-sammenheng. 
 
Fagbladet Journalisten skriver videre at "både regjeringspartiet Høyre og opposisjonspartiene Arbeiderpartiet, KrF og SV åpner for å innføre nullmoms også for digitale nyhetsmedier. Høyre vil nok føle behov for å få med seg regjeringsmakker Frp. Begge partiene har tidligere sagt at de ønsker lav moms på både papiraviser og digitale nyhetstjenester."
 
Høyre og Frp har også uttalt seg kritisk til e-bokmomsen. 
 
Som alle vet, betaler forbrukerne i dag 25 prosent moms på e-bøker. Dette fordi Finansdepartementet definerer e-bøker som "en digital tjeneste" – som altså er momsbelagt. At papirbøker av kulturpolitiske hensyn er fritatt fra momsen, innvirker ikke på e-bok-momsen. 
 
Tvert imot har bokbransjen lenge fryktet at politikerne vil harmonisere regelverket – slik at også papirbøker blir ilagt moms. Mange har da antydet at løsningen kan bli en egen kulturmoms – eksempelvis på 8 prosent. Den norske Forfatterforening har kompromissløst insistert på 0 prosent.
 
Nå kan signalene fra Stortinget tyde på at Litteratur-Norge blir hørt. Hvis stortingsflertallet samler seg rundt nullmoms for digitale nyhetsmedier, kan vi ikke skjønne annet enn at også e-bokmomsen vil forsvinne og at spekulasjonene om kulturmoms på papirbøker kan legges døde først som sist. 
 
Litteratur handler om innhold. Hvis e-bøker er "en digital tjeneste", er vel papirbøker "en cellulosebasert tjeneste". Vi minner om at momsfritaket er en kulturpolitisk – og ikke fiskal – innretning.