Lars Amund Vaage tildelt Nynorsk litteraturpris

Juryen har bestått av Ove Lidvar Eide, Mari Moen og Ragnar Hovland. De kaller årets vinner «ein av dei sikraste og finaste stilistane i Norge…

lars_amund_vaage

Juryen har bestått av Ove Lidvar Eide, Mari Moen og Ragnar Hovland. De kaller årets vinner «ein av dei sikraste og finaste stilistane i Norge i dag, han har ein musikalitet i språket som knapt nokon annan kan vise til».

Utdrag fra juryens begrunnelse:

«I denne boka gjer forfattaren noko han hevdar han ikkje har våga tidlegare, han går til sine eigne personlege erfaringar, og gir seg i kast med det nesten umulege, skildre korleis det er å følgje oppveksten til ei autistisk dotter … Vaage klarer å skildre det spesielle slik at det verkar allment. Og det nesten umulege: Korleis menneske eit stykke på veg kan forstå kvarandre utan å kunne kommunisere … ein roman som inviterer til refleksjon over forholdet mellom ordkunst og røyndom, mellom to slags solidaritetar: til menneska eller til kunsten. Eller kanskje til begge».