Misnøye med DnFs inntakspraksis – ny forfatterforening er i emning

Les reportasjen i Aftenposten her: https://www.aftenposten.no/kultur/i/BJRgav/Starter-ny-forfatterforening-uten-kvalitetsvurdering-av-medlemmene – Vi mener det er en rettighet å organisere seg i en fagforening, og at det er behov for…

norske_forfattere
  • Les reportasjen i Aftenposten her: https://www.aftenposten.no/kultur/i/BJRgav/Starter-ny-forfatterforening-uten-kvalitetsvurdering-av-medlemmene

– Vi mener det er en rettighet å organisere seg i en fagforening, og at det er behov for en åpen forfatterforening i Norge, sier en av initiativtakerne, Jan Ove Ekeberg, til Aftenposten.

I et opprop i Aftenposten skriver de at «så lenge Den norske Forfatterforening er lukket, trenger vi en ny organisasjon». 

  • Les oppropet her: https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/i/zLGW99/Sa-lenge-Den-norske-Forfatterforening-er-lukket_-trenger-vi-en-ny-organisasjon-Norske-forfattere

norske_forfattere_3.jpgOppropet i Aftenposten.

Oppropet er skrevet av Helle Stensbak (Gyldendal), Jan Ove Ekeberg (Gyldendal og Juritzen) og Eystein Hanssen (Cappelen Damm) og signert av 35 forfattere. Et sted mellom 50 og 100 forfattere har meldt seg inn i forfatternes Facebook-gruppe eller tatt direkte kontakt med initiativtakerne.

Forfatterne understreker at de ikke ønsker å konkurrere med DnF, men at de ønsker å bidra til forfatterfellesskapet – uten å få lov. I innlegget skriver de: 

Det hadde vært en fordel om alle norske skjønnlitterære forfattere, uavhengig av sjanger, hadde vært samlet i én åpen forening. Det kan også være et mål for Norske forfattere. Den dagen Den norske Forfatterforening blir en åpen fagorganisasjon kan de to organisasjonene gå sammen.

 

I innlegget i Aftenposten skriver de:

«Så snart organisasjonen er på plass må den ta kontakt med alle relevante parter i vår bransje, med sikte på maksimal representasjon og innflytelse for Norske forfattere i de råd, utvalg, organer og bedrifter som styrer pengene eller på annen måte bestemmer rammevilkårene for vårt yrke. Vi må også arbeide for å bli motpart i forhandlinger med forlagene og deres organisasjon. Norske forfattere vil også kreve innflytelse i fordelingen og forvaltningen av bibliotekvederlagsmidlene, tilsvarende de ordningene som nå gjelder for andre fagforeninger.»

– Vi skal stifte en forening med forutsigbare kriterier for medlemskap, som kan organisere alle norske skjønnlitterære forfattere, uavhengig av sjanger, sier initiativtagerne til Aftenposten.

Til Aftenposten sier DnF-leder Heidi Marie Kriznik: – Fagforeningsdelen i meg tenker at de burde være hos oss. Samtidig skjønner jeg at det er utfordrende for etablerte forfattere som selger godt at de ikke er medlemmer. Men laugstanken er også en del av bildet, og da er det opptakskrav, noe som gjør at det er en terskel for å bli medlem. 

norske_forfattere_2.jpg